Liberaal Democratische Partij (LibDem)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Liberaal Democratische Partij (LibDem) werd op 25 augustus 2006 opgericht, na de val van het kabinet-Balkenende II i en uit onvrede over de manier waarop de Haagse politiek werd bedreven. De partij staat onder leiding van Sammy van Tuyll van Serooskerken i. De Liberaal Democratische Partij wil een liberaal beleid en een sociale samenleving.

Volgens de partij functioneert de Haagse politiek op dit moment niet goed. De partij wil zorgen voor vernieuwing. Volgens de Liberaal Democraten moet de politiek vooral ingaan op de inhoud en goede, structurele oplossingen bieden op lange termijn.

Zowel bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 i als die van 12 september 2012 was oud-VVD-lid Sammy van Tuyll van Serooskerken lijsttrekker. De Liberaal Democratische Partij haalde zowel bij de verkiezingen van 2006, als bij die van 2012 i geen zetel.

1.

Verkiezingspunten 2012

  • zo groot mogelijke vrijheid in de economie
  • geleidelijke terugdringing van het overheidstekort, zonder de recessie te verergeren
  • een democratischer Europa door betere checks and balances
  • een algemene heffing op CO2-uitstoot in ruil voor lastenverlichting
  • eerst betere arbeidskansen voor ouderen, dan pas verhoging AOW-leeftijd
  • het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor de woningmarkt
  • meer keuzevrijheid voor patiënten
  • geen hogere drempels voor toegang tot de rechter
 

Meer over