EURACTIV

Met dank overgenomen van Europa Nu.

EURACTIV Logo

De informatieve website EURACTIV is het resultaat van een samenwerkingsverband van onafhankelijke professionals met ervaring in Europese zaken, beleidsvraagstukken, journalistiek, informatiekunde, communicatie en internettechnologie. Samen zorgen zij voor een onafhankelijke website over de EU.

De inhoud van de website richt zich niet alleen op EU-instituties maar ook op niet-institutionele EU-actoren. Daarbij ligt de focus op de beïnvloeding van het beleid door EU-actoren in het pre-legislatieve proces, dus vóór de Europese Commissie een voorstel tot wetgeving doet. Hiermee brengt EURACTIV het besluitvormingsproces in de EU beter in beeld en hoopt het op deze manier het debat over EU-beleid te verbreden.