28048 NL - wetsvoorstel
Verbod op de pelsdierhouderij

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 oktober 2001 ingediend door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Brinkhorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het houden en doden van dieren uitsluitend of hoofdzakelijk omwille van de waarde van hun pels te verbieden.

1.

Volledige titel

Verbod op de pelsdierhouderij

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

2 18 oktober 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST56333
Memorie van toelichting
publicatie: 25 oktober 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.