30372 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet raadgevend referendum

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 november 2005 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Duyvendak, Van der Ham, Dubbelboer.

 

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Kalma, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en 13 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(113 stuks)

2 16 november 2005, geleidende brief, nr. 1     KST91742
Geleidende brief - Wet raadgevend referendum
publicatie: 24 november 2005
 
2 16 november 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST91744
Voorstel van wet - Wet raadgevend referendum
publicatie: 24 november 2005
 
2 16 november 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST91745
Memorie van toelichting - Wet raadgevend referendum
publicatie: 24 november 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.