30538 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Wolfsen - Opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27 april 2006 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Wolfsen (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Recourt (PvdA) i, Oskam (CDA) i en Segers (CU) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht te wijzigen teneinde duidelijk te maken dat publiekrechtelijke rechtspersonen op gelijke voet met andere rechtspersonen vervolgbaar zijn.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(41 stuks)

2 27 april 2006, geleidende brief, nr. 1     KST96886
Geleidende brief
publicatie: 1 mei 2006
 
2 27 april 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST96887
Voorstel van wet
publicatie: 1 mei 2006
 
2 27 april 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST96888
Memorie van toelichting
publicatie: 1 mei 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.