URBACT II

URBACT is een kennisuitwisselingsprogramma van de Europese Commissie ter bevordering van de Europese duurzame stadsontwikkeling. URBACT fungeert als een netwerk voor Europese steden voor het uitwisselen van informatie en 'good practices' op het gebied van stedelijke uitdagingen. Op die manier kunnen Europese steden van elkaar leren om complexe uitdagingen als vergrijzing, werkloosheid, economische ontwikkeling, duurzaamheid en milieuvervuiling beter het hoofd te bieden.

Het programma is een instrument van het Europese cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de deelnemende landen. Naast de lidstaten van de Europese Unie zijn ook Zwitserland en Noorwegen betrokken bij URBACT.

De Nederlandse steden Rotterdam, Delft en Utrecht namen als hoofdpartners deel aan URBACT II programma's. Daarnaast waren ook Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem Den Haag, Eindhoven, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Nijmegen bij URBACT II betrokken.

Het URBACT programma ging in 2002 van start. URBACT II liep van 2007 tot en met 2013. Het is de opvolger van UBRACT I (2002-2007) en werd opgevolgd door URBACT IIIĀ i (2014-2020).

1.

Meer informatie