Prof. J.L.J. (Jacques) Delors

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Franse sociaaldemocraat en econoom die als energieke voorzitter van de Europese Commissie belangrijke voortuitgang wist te boeken bij de verdere Europese integratie. Begon zijn loopbaan bij de Banque de France en was later economisch adviseur van de gaullistische premier Chaban-Delmas. Actief in de christelijke vakbond en behorend tot de progressieve vleugel van de katholieke kerk, trad hij in 1974 toe tot de Socialistische Partij. Lid van het Europees Parlement en in 1981-1984 minister van Financiën en Economische Zaken onder presdident Mitterand. Tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Commissie kwam de Economische en Monetaire Unie (EMU) tot stand die werd vastgelegd in het Verdrag van Maastricht.

in de periode 1985-1995: lid EP (niet-Nederlandse), vooraanstaande Europeanen, voorzitter Europese Commissie

1.

Personalia

land
Frankrijk

geboorteplaats en -datum
Lonzac (regio Corrèze), 20 juli 1925

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

2.

Partij/stroming

partij(en)
PS (Parti Socialiste), vanaf 1974

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • werkzaam bij het kabinet van de directeur-generaal voor aandelen en monetaire markten, Banque de France, van 1945 tot 1962
 • werkzaam bij de afdeling economisch plan en investeringen, Centre d'Economie de la Sorbonne, van 1959 tot 1961
 • hoofd afdeling sociale zaken, Algemeen Commissariaat voor het economisch plan, van 1962 tot 1969
 • adviseur sociale en culturele zaken van minister-president Chaban-Delmas, van 1969 tot 1972
 • lid ministeriële commissie en adviseur van minister-president Chaban-Delmas voor werkgelegenheid en sociale vooruitgang, van 1969 tot 1974
 • lid raad van bestuur Banque de France, van 1973 tot 1979
 • hoogleraar economie, Universiteit van Parijs, van 1973 tot 1979
 • directeur Onderzoekscentrum voor werk en samenleving, van 1976 tot 1979
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 16 juni 1981
 • minister van Financiën en Economische Zaken, van 22 mei 1981 tot 22 maart 1983 (kabinetten-Mauroy I en II)
 • minister van Financiën, begroting en Economische Zaken, van 22 maart 1983 tot 17 juli 1984 (kabinet-Mauroy III)
 • burgemeester van Clichy-la-Garenne, van 1983 tot 1984
 • voorzitter Europese Commissie (commissie-Delors I), van 6 januari 1985 tot 6 januari 1989 (was tevens belast met monetaire zaken)
 • voorzitter Europese Commissie (Commissie-Delors II), van 6 januari 1989 tot 6 januari 1993
 • voorzitter Europese Commissie (Commissie-Delors III), van 6 januari 1993 tot 24 januari 1995
 • voorzitter Collège d'Europe in Brussel, van 1995 tot 1999

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • Nationaal afgevaardigde van de PS voor internationale economische betrekkingen, van 1976 tot 1979
 • lid hoofdbestuur PS, april 1979
 • voorzitter Comité voor ondersteuning van Lionel Jospin bij de presidentsverkiezingen 1995

5.

Nevenfuncties

vorige
 • economisch deskundige bij de vakbond CFTC, van 1950 tot 1962
 • voorzitter denktank 'Notre Europe' (oprichter)
 • voorzitter internationale commissie voor onderwijs in de 21e eeuw (UNESCO), van 1992 tot 1996
 • voorzitter Raad van Bestuur Europa College te Brugge, van 1996 tot 2000
 • voorzitter CERC (Conseil Emploi Revenu Cohésion Sociale)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erlid Club van Rome
 • erlid l 'Institut Aspen France

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • Lycée Voltaire te Parijs
 • onderwijs te Aurillac
 • onderwijs te Riom
 • onderwijs te Clermond-Ferrand

academische studie
 • economie (licentiaat), rechtenfaculteit Sorbonne Universiteit te Parijs

eredoctoraten
 • eredoctoraten aan 24 universiteiten in Europa, de Verenigde Staten en Canada

7.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Lanceerde bij aanvang van zijn eerste voorzitterschap van de Europese Commissie de "Doelstelling 1992", waarmee gestreefd werd naar opheffing van de de binnengrenzen op het gebied van douane en belastingen. Dit leidde in februari 1986 tot de Europese Akte, waarmee de Europese Unie meer bevoegdheden kreeg op sociaal en economisch gebied.
 • Tijdens zijn tweede voorzitterschap van de Commissie zat hij een studiegroep voor, die de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie voorbereidde (1988-89). De conclusies van deze studiegroep vormen grotendeels de basis voor de economische en monetaire hoofdstukken van het Verdrag van Maastricht en de totstandkoming van de euro.
 • Initieerde de instelling van de Europese structuurfondsen, waarmee programma's gefinancierd worden voor ontwikkeling van achtergestelde regio's in Europese lidstaten
 • Initieerde het Sociaal Handvest
 • Initieerde de Erasmus-programma's, die de uitwisseling van studenten tussen Europese universiteiten en hogere onderwijsinstellingen coordineren
 • Lanceerde het Witboek over groei, concurrentie en werkgelegenheid (1993)

uit de privésfeer
 • Vader van Martine Aubry, van 1991 tot 1993 minister van Werkgelegenheid tijdens het presidentschap van Mitterrand-II in de kabinetten-Cresson en -Bérégovoy, van 1995 tot 2002 minister van Werkgelegenheid tijdens het presidentschap Chirac-I in het kabinet-Jospin
 • Zijn vader was bankbediende

overige onderscheidingen en prijzen
 • Prix Jean Monnet (1988)
 • Prix Louis Weiss (1989)
 • Premio Príncipe de Asturias (1989)
 • Karlspreis (1992)
 • Premio "Carlos V" (1995)
 • Erasmusprijs (1997)
 • Four Freedoms Award

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid club "Citoyens 60", van 1950 tot 1962
 • Oprichter en voorzitter van de vereniging "Echanges et Projets", van februari 1974 tot 1979

8.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Les indicateurs sociaux" (1971)
 • "Changer" (1975)
 • "En sortir ou pas" (met Philippe Alexandre, 1985)
 • "La France par l'Europe" (met Clysthène, 1988)
 • "Le nouveau concert européen, receuil et discours (1992)
 • "L'unité d'un homme" (met Dominique Wolton, 1994)
 • "Combats pour l'Europe" (1996)
 • "L'éducation: un trésor caché dedans" (ed., Unesco-rapport, 1996)

literatuur over
 • Gabriel Milési, "Jacques Delors, l'homme qui dit non" (1995)
 • Charles Grant, "Delors, architecte de l'Europe" (1995)
 • Helen Drake, "Jacques Delors: Perspectives on a European Leader" (2000)

9.

Familie/gezin

kinderen
1 dochter en 1 zoon (zoon overleden)

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.