Drs. A. (André) Postema

foto Drs. A. (André) Postema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

In Groningen geboren maar vooral in Limburg bestuurlijk actieve econoom, die in 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA werd. Was bestuurder van Ernst & Young/Capgemini en werd in 2005 vicevoorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Maastricht. In 2014 verruilde hij die functie voor het voorzitterschap van het bestuur van de koepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Politiek actief als raadslid in Maastricht en in de Eerste Kamer woordvoerder financiën, pensioenen en buitenlandse zaken. Was tevens voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voorzitter van het Beneluxparlement. In 2018 enkele maanden fractievoorzitter. Trad als zodanig terug na discussies rond misstanden bij Maastrichtse VMBO-scholen, die onder LVO vielen.

PvdA
in de periode 2011-2019: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
(André)

geboorteplaats en -datum
Groningen, 2 november 1969

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1987

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 11 juni 2019
 • voorzitter College van Bestuur LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs, van 1 december 2014 tot 1 maart 2019 (sinds 1 november 2014 bestuurslid, afgetreden 26 november 2018)
 • waarnemend fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 februari 2018 tot 13 februari 2018
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 2018 tot 10 juli 2018
 • voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis Groningen, vanaf november 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid adviescommissie Cultuurwetenschappen Open Universiteit, vanaf 1 juni 2017
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht Pluryn

vorige (2/26)
 • lid algemeen bestuur LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging), vanaf 2015
 • voorzitter Nederlandse delegatie in het Beneluxparlement, vanaf januari 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 september 2017 tot 20 februari 2018
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 8 februari 2018 tot 10 juli 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in juli 2018 terug als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer vanwege problemen (examenchaos) bij twee Maastrichtse vmbo-scholen. Die scholen vielen onder de koepel Limburgs Voortgezet Onderwijs, waarvan hij bestuursvoorzitter was. Hij vond dat de discussie over zijn rol als bestuursvoorzitter zijn functioneren als fractievoorzitter belastten.

uit de privésfeer
 • Komt uit een 'rood nest'

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.