Aeneas programma

Aeneas was een financieringsprogramma van de Europese Unie voor projecten op het gebied van migratie en asiel in derde landen i. Het programma bood deze landen financiële en technische ondersteuning bij het beheren van hun migratiestromen. De projecten richtten zich met name op de bescherming van migranten tegen het risico van mishandeling en uitsluiting.

Het programma liep van 2004 tot en met 2006. Het was eigenlijk de bedoeling dat het Aeneas-programma van 2004 tot en met 2008 zou lopen. Dit werd uiteindelijk ingekort tot en met 2006 in verband met het financiële kader van de EU voor de periode 2007-2013. Wel werd er in 2007 een nieuw programma opgestart: het Thematisch programma voor samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel i. Deze ondersteunde dezelfde activiteiten als Aeneas.

Meer informatie