Maandag in de plenaire vergadering - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Maandag in de plenaire vergadering

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 18 november 2008, 16:02.

De eerste dag van de plenaire vergadering in Straatsburg van november werd gedebatteerd over hoe de loonkloof tussen mannen en vrouwen tegen te gaan. Buiten de plenaire sessie i om togen jongeren uit de EU en de mediterrane buurlanden naar het Europees Parlement i en presenteerden hun conclusies na twee dagen van debatteren.

Loonkloof blijft

Een initiatiefrapport van de Slowaakse Edit Bauer (Europese Volkspartij) van de commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid i stelt maatregelen voor aan de Europese Commissie i over hoe de loonkloof tussen mannen en vrouwen te laten verdwijnen, bijvoorbeeld door herziening van bestaande wetgeving.

Ook zouden regelmatige controles moeten plaatsvinden, met een speciale rol voor organisaties voor gelijke kansen. In het rapport staat ook dat het probleem niet opgelost kan worden door wetgeving alleen.

Andere debatten

De EP-leden i debatteerden op maandag eveneens over de toekomstige uitdagingen na 10 jaar van Economische en Monetaire Unie i (EMU), naar aanleiding van een rapport van Werner Langen (DE, Europese Volkspartij i) en Pervenche Berès (FR, sociaaldemocratische fractie i PES).

Ook werd er gedebatteerd over betere consumentenvoorlichting en bewustwording ten aanzien van krediet en financiering, naar aanleiding van een rapport van de Bulgaarse Iliana Iotova (PES).

EuroMedScola

Verschillende jongeren uit de Europese Unie i en de buurlanden rond de Middellandse Zee kwamen aan het begin van deze week samen in het Europees Parlement in Straatsburg. Ongeveer 250 scholieren (leeftijd 16-18) uit de EU-lidstaten i en 10 van de mediterrane buren vergaderden gedurende twee dagen over kwesties met betrekking tot de regio, zoals milieu, gelijke kansen en onderwijs.

EP-voorzitter Hans-Gert Pöttering i liet ter gelegenheid hiervan op de bijeenkomst weten dat "EuroMedScola een symbool is van hoop voor de toekomst en euromediterrane samenwerking. Door het organiseren van de EuroMedScola dagen, bewijst het EP dat de samenwerking tussen de volkeren van Europa en het Middellandse Zeegebied een van onze doelen is."

Pöttering sloot af met de beroemde woorden van Jean Monnet, een van de grondleggers van de Europese Gemeenschap, die in 1950 over het Europees project zei: "We brengen geen staten samen, maar we verenigen mensen."

EuroMedScola werd gelanceerd door het voorzitterschap van het EP samen met de Europese Commissie en maakt deel uit van het Europese Jaar van de interculturele dialoog.

REF.: 20081114STO42062