Motie over betere ondersteuning bij re-integratie - Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31802 - Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet; Motie over betere ondersteuning bij re-integratie 
Document­datum 04-12-2008
Publicatie­datum 11-12-2008
Nummer KST125544
Kenmerk 31802, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 802

Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet

Nr. 3

MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is een re-integratieplicht na twee jaar op te nemen in de Anw;

van mening, dat het aan de slag gaan vanuit een Anw-situatie maatwerk vereist;

constaterende, dat uitkeringsgerechtigden in de Anw geholpen kunnen zijn met een aanbod tot hulp bij re-integratie op vrijwillige basis;

overwegende, dat er geen reden is om te twijfelen aan de bereidheid tot re-integratie wanneer op een gepast moment voor wie nog niet werkt, een passend aanbod wordt gedaan in samenwerking tussen SVB, CWI en gemeenten;

verzoekt de regering de betrokken instanties hiertoe beter uit te rusten en af te zien van het opnemen van een plicht tot re-integratie voor rechthebbenden met kinderen onder de 18 jaar en in plaats daarvan rechthebbenden beter te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn Van der Staaij

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.