H.A. (Herman) Van Rompuy

foto H.A. (Herman) Van Rompuy
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: wikipedia / Michiel Hendryckx / CC BY-SA 3.0
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Herman Van Rompuy (1947) was van 1 december 2009 tot 1 december 2014 vaste voorzitter van de Europese Raad. Hij begon zijn werkzaamheden op 1 januari 2010. Hij werd op 19 november 2009 in die functie voor tweeënhalf jaar gekozen door de Europese Raad en op 1 maart 2012 herbenoemd. Van 30 december 2008 tot 25 november 2009 was Van Rompuy minister-president van België. Hij begon zijn loopbaan bij de Nationale Bank en vervulde daarna diverse politieke functies. Zo was hij staatssecretaris, senator, voorzitter van de CVP, viceminister-president en minister van Begroting, en Kamervoorzitter. Van Rompuy is lid van de Vlaamse christendemocratische partij CD&V. Hij leidde in 2008-2009 een kabinet van christendemocraten, liberalen en Waalse socialisten. Sinds 1 september 2015 is hij voorzitter van het European Policy Centre.

in de periode 2008-2014: vaste voorzitter Europese Raad

1.

Personalia

opmerkingen over de naam en/of titel
H.A. graaf Van Rompuy (sinds hij op 21 juli 2015 een adellijke titel kreeg)

land
België

geboorteplaats en -datum
Etterbeek, 31 oktober 1947

2.

Partij/stroming

partij
 • CVP (Christelijke Volkspartij), tot september 2001 (naam gewijzigd in CD&V)
 • CD&V (Christen-Democraten & Vlaams)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • attaché studiedienst Nationale Bank van België, van 1972 tot 1975
 • adviseur Kabinet van eerste minister Leo Tindemans, van 1975 tot 1978
 • adviseur Kabinet van minister van Financiën Gaston Geens, van 1978 tot 1980
 • directeur Cepess (Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies), van 1980 tot 1988 (wetenschappelijk bureau CVP)
 • docent Handelshogeschool te Antwerpen, van 1980 tot 1987
 • docent Vlaamse Economische Hogeschool Brussel, van 1982 tot 2008
 • staatssecretaris van Financiën en kleine en middelgrote ondernemingen, van 9 mei 1988 tot 18 september 1988
 • lid Senaat, van 1988 tot 1993 (gecoöpteerd senator)
 • voorzitter CVP, van 1988 tot 1993
 • vice-eerste minister en minister van Begroting, van 5 september 1993 tot 12 juli 1999 (kabinetten-Dehaene I en II)
 • lid Kamer van Volksvertegenwoordigers, van 13 juni 1999 tot 30 december 2008
 • minister van staat, vanaf 26 januari 2004
 • voorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers, van 11 juli 2007 tot 30 december 2008
 • minister-president van België, van 30 december 2008 tot 25 november 2009
 • vaste voorzitter van de Europese Raad, van 1 december 2009 tot 1 december 2014
 • president EPC (European Policy Centre), vanaf 1 september 2015 (onafhankelijke denktank voor Europese zaken)

4.

Opleiding

academische studie
 • wijsbegeerte (baccalaureaat) Katholieke Universiteit van Leuven, van 1965 tot 1968
 • economische wetenschappen (licentiaat en doctoraal), Katholieke Universiteit van Leuven, van 1968 tot 1971

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zijn vader was hoogleraar economie. Zijn broer, zus en zoon zijn alledrie actief (geweest) in de Belgische, en in een enkel geval ook de Europese, politiek
 • Was in 1973-1977 nationaal voorzitter van de CVP-Jongeren
 • Onderhandelde namens CVP (en CD&V) bij de vorming van de kabinetten-Martens III, IV, V, VI, VII en VIII, Dehaene I en II en Leterme
 • Was voorzitter van de CVP in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
 • Was in september 2007 koninklijk verkenner (informateur) en in november 2007 koninklijk verzoener
 • Werd kort na zijn verkiezing tot vaste voorzitter van de Europese Raad door de Britse eurosceptische Europarlementariër aangevallen op zijn imago van bureaucraat en grijze muis. Farage: "... has the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk"
 • Werd op 1 maart 2012 herkozen als vaste voorzitter van de Europese Raad. Er was voor zover publiekelijk bekend geen tegenkandidaat.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Haikoe Herman"

buitenlandse onderscheidingen
Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau, 10 oktober 2014

overige onderscheidingen en prijzen
Internationale Karlsprijs te Aken, 29 mei 2014

6.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "De kentering der tijden" (boek, 1979)
 • "Hopen na 1984" (boek, 1984)
 • "Het christendom. Een moderne gedachte" (boek, 1990)
 • "Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie" (boek, 1998)
 • "De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek" (boek, 2000)
 • "Dagboek van een vijftiger"(boek, 2004)
 • "Op zoek naar wijsheid" (boek, 2007)
 • "Haiku" (dichtbundel, 2010)
 • "Europa in de storm. Lessen en uitdagingen" (2014)
 • "Anti-memoires" (memoires, 2018)
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.