Dr. K.H. (Karl-Heinz) Narjes

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Karl-Heinz Narjes (1924) was een Duitse christendemocraat, die deel uitmaakte van twee Europese Commissies. In de commissie-Thorn was hij onder meer belast met de interne markt; in de commissie-Delors I met industrie en informatica. Hij verbood de overheidssteun voor de Europese staalindustrie en voerde liberalisering van die industrie in. Liberaliseerde tevens de Europese telecommunicatiemarkt, waardoor er vrije verkoop van apparatuur kwam. Narjes was ambtenaar bij de Europese Commissie, minister in Sleeswijk-Holstein en lid van de Bondsdag.

in de periode 1981-1989: lid Europese Commissie

1.

Voornaam (roepnaam)

Karl-Heinz (Karl-Heinz)

2.

Personalia

land
Duitsland

geboorteplaats en -datum
Soltau (Nedersaksen, Duitsland), 30 januari 1924

overlijdensplaats en -datum
januari 2015

3.

Partij/stroming

partij
CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands), vanaf 1967

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • assessor Directie Openbare Financiën, stadsdeelstaat Bremen
 • attaché ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1955 tot 1958
 • ambtenaar bij de Europese Commissie, van 1958 tot 1963
 • hoofd Kabinet van de voorzitter van de Europese Commissie, dr. W. Hallstein, van 1963 tot 1968
 • directeur afdeling pers en voorlichting van de Europese Commissie, van 1968 tot 1969
 • minister van Economische Zaken en Verkeer van Sleeswijk-Holstein, van 10 november 1969 tot 29 januari 1973
 • lid Landdag van Sleeswijk-Holstein, van 1971 tot december 1972
 • lid Bondsdag, van december 1972 tot 9 januari 1981
 • lid Europese Commissie, belast met interne markt, douane-unie, accijnzen, belastinghervorming, innovatie, milieu, consumentenbescherming en nucleaire veiligheid, van 6 januari 1981 tot 7 januari 1985 (commissie-Thorn)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met industrie, informatiemaatschappij, wetenschap en onderzoek, van 7 januari 1985 tot 6 januari 1989 (commissie-Delors I)

5.

Opleiding

academische studie
 • rechtswetenschap Universiteit van Hamburg, tot 1949
 • promotie op dissertatie tot Dr.jur, 1952

6.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Kwam in 1982 met een ontwerp-richtlijn tegen de invoer van pelsen van zadelrobben en zeehonden
 • Keerde zich tegen het door Nederland gevoerde mediabeleid, omdat de beperkingen voor doorgifte van buitenlandse televisieprogramma's via kabel-, straal- of satellietverbindingen volgens hem in strijd waren met het EG-verdrag
 • Kwam in 1985 met een technologieplan. Hierin wordt een strategie ontvouwd om beter te kunnen concurreren met de VS en Japan. Er komen onder andere meer financiële middelen voor technologisch onderzoek en samenwerking tussen Europese landen wordt versterkt.
 • Gaf via projecten in het kader van het programma 'Esprit' een stimulans aan het Europese onderzoek op het gebied van computertechnologie
 • Had een belangrijk aandeel bij het ontwerpen van de richtlijn over grensoverschrijdende televisieuitzendingen

7.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Hij was in de Duitse Bondsdag voorzitter van de commissie voor Economische Zaken
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.