C. (Carlo) Ripa di Meana

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Carlo Ripa di Meana (1929) is een Italiaanse linkse politicus, die in 1985 EG-commissaris voor onder meer institutionele vraagstukken en media werd. In 1989 kreeg hij de portefeuille milieu. Ripa di Meana was weekbladjournalist en daarna directeur van de Biennale van Venetië. Nam als commissaris belangrijke milieumaatregelen, zoals een verbod op Cfk's. Trad in 1992 echter voortijdig af om socialistisch minister van Milieu in Italië te worden. Zat later voor de Groenen in het Europees Parlement.

in de periode 1985-1992: lid Europese Commissie

1.

Voornaam (roepnaam)

Carlo (Carlo)

2.

Personalia

land
Italië

geboorteplaats en -datum
Pietrasanta, 15 augustus 1929

3.

Partij/stroming

partij
 • PCI (Partido Comunista Italiano), tot 1959
 • PSI (Partito Socialista Italiano), van 1959 tot 1993
 • Verdi (Groenen), vanaf 1993

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • redacteur-directeur "World Student News" te Praag, van 1953 tot 1956 (tijdschrift van het Internationaal Verbond van Studenten)
 • redacteur bij uitgeverij "Feltrinelli", van 1957 tot 1959
 • redacteur tijdschrift "Passato et Presente", van 1959 tot 1963
 • redacteur bij "Rizzoli" te Milaan, vanaf 1963
 • lid regionale raad van Lombardijen
 • directeur "Biennale de Venezia", van 1974 tot 1978
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 23 juli 1984
 • lid Europese Commissie, belast met institutionele vraagstukken, informatiebeleid, cultuur en toerisme, van 6 januari 1985 tot 6 januari 1989 (commissie-Delors I)
 • lid Europese Commissie, belast met milieu, nucleaire veiligheid en burgerbescherming, van 6 januari 1989 tot 26 juni 1992 (commissie-Delors II)
 • minister voor Milieu, van 28 juni 1992 tot maart 1993 (kabinet-Amato I)
 • voorzitter Verdi (Groenen), van 1993 tot 1996
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 19 juli 1999

5.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Liet in 1986 een onderzoek instellen naar audio-visuele 'piraterij' (schending van auteursrechten)
 • Kwam in 1989 met een voorstel om vanaf 1 juli 1992 een katalysator verplicht te stellen bij nieuwe auto's
 • Nam in 1990 maatregelen om de in- en uitvoer van afval te beperken. Er kwamen strengere eisen voor afvaltransporten, om daarmee te voorkomen dat Europees afval naar ontwikkelingslanden zou worden getransporteerd
 • Kwam in 1990 met het voorstel om een snelheidsbeperking voor vrachtverkeer en bussen in te voeren
 • Kwam in 1991 met het voorstel om gefaseerd een gecombineerde energie en CO2-heffing (ecotax) in te voeren op alle energieproducten
 • Kwam in 1992 met een richtlijn om per 1 januari 1996 het gebruik van cfk's vanwege de schade aan de ozonlaag te verbieden
 • Presenteerde in 1992 een actieplan voor het milieu, waarin het accent werd verschoven van dwingende regels naar vrijwillige maatregelen en zelfregulering. Door goede afspraken met industrie, energiesector, landbouw, transportwezen en toeristische sector werden betere resultaten verwacht dan op basis van de bestaande regelgeving waren bereikt.

6.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Stemde in 1991 als enige lid van de Europese Commissie tegen de voorstellen van commissaris MacSharry tot hervorming van het Europese landbouwbeleid
 • Bleef in 1991 weg bij de Wereldklimaatconferentie in Rio de Janeiro, omdat hij daarvan weinig resultaat verwachtte
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.