M. (Manuel) Marín González

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Manuel (1949) is een Spaanse sociaaldemocraat, die dertien jaar lid was van de Europese Commissie. Nadat het Europees Parlement het vertrouwen in de Commissie-Santer had opgezegd, werd hij interim-voorzitter van de Commissie. Maron werd in 1977 lid van de Cortes, de Spaanse Tweede Kamer. In het eerste kabinet-Gonzalez was hij staatssecretaris van Europese zaken en speelde hij een belangrijke rol bij de onderhandelingen over toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschap. In de Europese Commissies was hij onder meer belast met de portefeuilles sociale zaken, visserij en ontwikkelingssamenwerking. Na zijn vertrek uit Brussel was hij vier jaar Kamervoorzitter.

in de periode 1986-1999: lid Europese Commissie

1.

Personalia

land
Spanje

geboorteplaats en -datum
Ciudad Real, 21 oktober 1949

2.

Partij/stroming

partij
PSOE (Partido Socialista Obrero Español, Sociaaldemocratische Arbeiderspartij van Spanje)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • lid Congres van Afgevaardigden (Cortes), vanaf 1977 (voor het district Ciudad Real)
 • staatssecretaris voor Europese zaken, van 3 december 1982 tot 1 januari 1986 (kabinet-Gonzalez I)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met sociale zaken en werkgelegenheid en onderwijs, van 6 januari 1986 tot 6 januari 1989 (commissies-Delors I)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met ontwikkelingssamenwerking en visserij, van 6 januari 1989 tot 6 januari 1993 (commissies-Delors II)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met Meditterane aangelegenheden en relaties met Latijns Amerika, Azië en het Midden-Oosten, en humanitaire hulp, van 6 januari 1993 tot 25 januari 1995 (commissie-Delors III)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met Meditterane aangelegenheden en relaties met Latijns Amerika, Azië (uitgezonderd Japan, China, Hong Kong, Korea, Macao en Taiwan) en het Midden-Oosten, en ontwikkelingssamenwerking, van 25 januari 1995 tot 17 september 1999 (commissie-Santer)
 • waarnemend voorzitter Europese Commissie, van 15 maart 1999 tot 17 september 1999
 • lid Congres van Afgevaardigden (Cortes), van april 2004 tot januari 2008 (voor het district Ciudad Real)
 • voorzitter Congres van Afgevaardigden (Cortes), van 8 april 2004 tot 15 januari 2008

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • vicevoorzitter Socialistische Internationale

5.

Opleiding

academische studie
 • rechten, Universidad Complutense de Madrid
 • Europees gemeenschapsrecht, Universiteit van Nancy
 • Europese studies, Europa College te Brugge

6.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Startte in 1986 een uitwisselingsprogramma voor jongeren uit de EG-lidstaten
 • Stuurde in 1990 aan op vermindering met 40 procent van de vangstcapaciteit van de Europese zeevisserijvloot om overbevissing tegen te gaan
 • Pleitte in 1995 voor extra steun van de zuid- en oostflank van het Middellandse Zeegebied

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1999, als lid van de Commissie-Santer, beschuldigd van fraude bij het ontwikkelingsprogramma voor de Middellandse Zee-landen
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.