Koninklijke boodschap - Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30509 - Wet inrichting landelijk gebied i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied); Koninklijke boodschap  
Document­datum 29-03-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST96189
Kenmerk 30509, nr. 1
Van Beatrix (BE)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 509

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de inrichting van het landelijk gebied (Wet inrichting landelijk gebied).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Punta del Este (Uruguay), 29 maart 2006

Beatrix

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.