Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30855 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep); Geleidende brief  
Document­datum 31-10-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST102657
Kenmerk 30855, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 855

Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 31 oktober 2006

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep).

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Bakker

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.