Motie over onderzoek naar wetenschappelijk onderbouwde urennorm - Voortgezet Onderwijs

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31289 - Voortgezet Onderwijs.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voortgezet Onderwijs; Motie over onderzoek naar wetenschappelijk onderbouwde urennorm 
Document­datum 28-11-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer KST113171
Kenmerk 31289, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 289

Voortgezet Onderwijs

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 28 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de 1040-urennorm en de nieuwe 1000-urennorm tamelijk willekeurig zijn;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er een gedegen onderzoek komt naar een wetenschappelijk onderbouwde urennorm, waarbij een bandbreedte geldt en de Kamer daarover te informeren voor 1 april 2008;

verzoekt de regering voorts tot het verschijnen van dit onderzoek de Onderwijsinspectie de vrijheid te geven, boetes niet op te leggen als scholen kunnen aantonen dat het niet behalen van de urennorm niet ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.