Brief minister te aanbieding nog ontbrekende onderzoeken behorende bij het dossier Anders betalen voor mobiliteit - Mobiliteitsbeleid

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31305 - Mobiliteitsbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Mobiliteitsbeleid; Brief minister te aanbieding nog ontbrekende onderzoeken behorende bij het dossier Anders betalen voor mobiliteit
Document­datum 19-12-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer KST114111
Kenmerk 31305, nr. 3
Van Verkeer en Waterstaat (VW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 305

Mobiliteitsbeleid

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2007

Op 30 november 2007 zijn aan u diverse onderzoeken verstuurd als bijlagen bij de brief aan de Kamer d.d. 30 november 2007 (Kamerstuk 31 305, nr. 1) over het dossier Anders Betalen voor Mobiliteit.

Eveneens is op 3 december 2007 de brief «Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008» (31 200 A, nr. 34) aan u verstuurd.

Daarnaast is op 11 december 2007 aan u verzonden de rapportage «Starten met de kilometerprijs» (Kamerstuk 31 305, nr. 2).

Hierbij zend ik u de laatste, nog ontbrekende onderzoeken.1 Het betreft:

 • • 
  13A. Second opinion op KKBA eerste stap door CPB (november 2007);
 • • 
  14. Analyse van onzekerheden in de verkeerskundige en wagenparkeffecten van de Eerste stap Anders Betalen voor Mobiliteit door MNP en KIM (oktober 2007);
 • • 
  15. Milieueffecten eerste stap Anders Betalen voor Mobiliteit door MNP (7 november 2007);
 • • 
  18. Research on the accuracy and reliability for distance based measurement and determination of tariff for KMP: Management Summary door TRL;
 • • 
  23III. Bijlage: financieel model bij het rapport 23II, Public private Comparator Kilometerprijs deel II.
 • • 
  31. Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ABVM door SZW (december 2007)

Met deze onderzoeken heeft u alle onderliggende stukken ontvangen die dienen als achtergrondinformatie met betrekking tot Anders Betalen voor Mobiliteit.

De minister van Verkeer en Waterstaat, C. M. P. S. Eurlings

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.