Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over besluitvorming onderwijstijd BVE - Koers BVE

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31293 - Primair Onderwijs.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Koers BVE; Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over besluitvorming onderwijstijd BVE 
Document­datum 14-02-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST115302
Kenmerk 31293, nr. 3

2.

Tekst

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.