Motie die strekt tot een parlementair onderzoek naar de achtergrond van de politieke steun voor de oorlog in Irak - Interpellatie Van Bommel over de inval in Irak

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31367 - Interpellatie-Van Bommel over de inval in Irak.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie Van Bommel over de inval in Irak; Motie die strekt tot een parlementair onderzoek naar de achtergrond van de politieke steun voor de oorlog in Irak 
Document­datum 27-02-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST115679
Kenmerk 31367, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 367

Interpellatie Van Bommel over de inval in Irak

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 27 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat is vastgesteld dat Amerikaanse regeringsofficials tussen oktober 2001 en oktober 2003 in totaal 935 keer hebben gelogen over massavernietigingswapens in Irak en de vermeende band van de Iraakse regering met Al Qaida;

overwegende, dat het Nederlandse regeringsbeleid steun heeft gegeven aan de oorlog tegen Irak in 2003 op basis van leugenachtige argumenten;

overwegende, dat een groeiend aantal bewindspersonen en politici hun voorkeur uitspreken voor een nader onderzoek naar de achtergronden van de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak in 2003;

spreekt uit, dat een parlementair onderzoek in Nederland naar de achtergronden van de politieke steun voor de oorlog in Irak gewenst is,

verzoekt de regering hieraan medewerking te verlenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.