VVD: Meer toezicht nodig op Europese handel gezelschapsdieren

Met dank overgenomen van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, gepubliceerd op donderdag 23 april 2009.

Door verschillende onderzoeken van bijvoorbeeld de Dierenbescherming, blijkt dat in Nederland gezelschapsdieren verkocht worden die afkomstig zijn van malafide fokkers uit vooral Oost-Europese lidstaten.

Deze fokkers kunnen vaak voor aantrekkelijke prijzen gezelschapsdieren aanbieden, terwijl het toezicht op dierenwelzijn en diergezondheid vaak te wensen overlaat. Bovendien is het de vraag of het dierenwelzijn tijdens het transport naar Nederland gerespecteerd wordt. Cijfers van de Dierenbescherming geven aan dat ongeveer 65% van de honden uit de malafide handel kampen met gezondheidsproblemen. VVD- Europarlementariër Jan Mulder i heeft daarom de Europese Commissie gevraagd of zij van plan is de malafide handel te onderzoeken en te bestrijden. Mulder: "Ik heb de indruk dat door deze Europese dierenhandel het dierenwelzijn ernstig aangetast wordt. Door de éénwording van Europa zijn de grenscontroles minimaal, maar dat mag niet betekenen dat er geen adequaat toezicht is. De laatste weken is de wet- en regelgeving omtrent veetransporten wederom weer actueel, terwijl de handel in gezelschapsdieren niet besproken wordt."