Grondwetsherziening 2000

In 2000 werden de 'verdedigingsartikelen' in de Grondwet gewijzigd.

De artikelen 97, 98, 99, 100 en 102 werden vervangen door nieuwe artikelen, wat een verdere modernisering van de bepalingen inzake de verdediging betekende. De krijgsmacht kan ook worden ingezet voor internationale vredesoperaties. Artikel 100 i bepaalt dat de Staten-Generaal zo mogelijk moeten worden geïnformeerd voordat troepen ter beschikking worden gesteld.

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

verdediging

25.367

26-5-1997

15-1-1998: (tegen SP)

3-3-1998: a.s.

26.243

14-9-1998: a.s.

20-6-2000: a.s.

  • a.s.=met algemene stemmen