SP: 'Raad van Europa voor totaalverbod clusterbommen'

Met dank overgenomen van Socialistische Partij (SP) i, gepubliceerd op vrijdag 29 mei 2009.

De parlementaire assemblee van de Raad van Europa i wil een totaalverbod op productie en gebruik van clusterbommen. Een resolutie met die strekking werd unaniem aangenomen door parlementariërs uit de 47 lidstaten. Ook de Russische delegatie stemde voor, ondanks de weigering tot dusver van de Russische regering om de internationale verbodsconventie te tekenen. SP-senator Tiny Kox i, fractievoorzitter van Verenigd Links in de assemblee, acht een doorbraak op een wereldwijd verbod op clusterbommen mogelijk.

Kox: “Meer dan 100 landen, waaronder Nederland, hebben de conventie getekend. Het Russische stemgedrag lijkt een opening te bieden, net als de houding van de Amerikaanse president Obama. De SP heeft in Nederland voorop gelopen voor een verbod op clusterbommen. Nu deelt bijna iedereen die opvatting. Zaak is nu om door te pakken. Vroeger bleek het gebruik van mosterdgas niet alleen inhumaan maar ook contraproductief. Dat geldt nu voor clusterbommen. Die doden geen militairen maar in 98% van de gevallen burgers. Dat is even inhumaan als ineffectief. Het zou geweldig zijn als we nu deze grote stap in ontwapening zouden kunnen zetten. De Nederlandse regering mag van ons nu voorop gaan lopen in de wereld om clusterbommen te verbieden.”