Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel (Tweede Kamer) (TCOFS)

De commissie van de De commissie van de 'vorige' Tweede Kamer. Vlnr: Jolande Sap (GroenLinks), Jan Schinkelshoek (CDA), Fatma Koşer Kaya (D66), Jan de Wit (SP), Ernst Cramer (ChristenUnie), Dion Graus (PVV), Edith Schippers (VVD), Luuk Blom (PvdA).

De Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel was ingesteld op 24 juni 2009. De commissie presenteerde op 10 mei 2010 het rapport 'Verloren krediet'.

Het rapport gaat over de oorzaken van de crisis in het financieel stelsel en de verbeteringen die daarin nodig zijn. In het rapport komen ook de openbare gesprekken aan bod die de commissie in januari en februari 2010 hield. In de Enquêtezaal sprak de commissie toen met verschillende betrokkenen, zoals bankiers, (oud-)bewindslieden en de toezichthouders, de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Decharge

Op 28 mei 2013 verleende de Voorzitter van de Tweede Kamer decharge aan de leden van de tijdelijke commissie. De commissie is met ingang van die datum opgeheven.

Informatie

Kijk voor informatie over de aanleiding en de opzet van het onderzoek bij het onderdeel 'Achtergrond'. Hieronder vindt u een overzicht van de relevante Kamerstukken.

Stukken bij deel 1

Download de stukken van de onderzoekscommissie:

Bijlage: aanbiedingsbrief

Bijlage: deelonderzoek I

Bijlage: deelonderzoek II

Bijlage: verslagen gesprekken

Bijlage: opvatting commissie 2e deel onderzoek

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2009-05-20 31941 - Kredietcrisis 2008/2009  
2008-01-30 31371 - Kredietcrisis i  

2.

Dossiers (overige)

2009-12-16 32255 - Systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten; Verkenning