ROOD

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo ROOD Jong in de SP

Deze politieke jongerenorganisatie is in 2003 opgericht en maakte tot juni 2021 formeel deel uit van de Socialistische Partij i (SP). ROOD was voorheen in politiek opzicht afhankelijk van de SP maar is sinds de afsplitsing een zelfstandige organisatie.

Sinds 2022 heeft de SP een nieuwe jongerenbeweging, te weten SP Jongeren i.

1.

Activiteiten

Hoewel formeel onafhankelijk, nam ROOD, destijds bekend als ROOD, Jong in de SP, lange tijd geen standpunten in die afwijken van die van de moederpartij (in tegenstelling tot de meeste andere politieke jongerenorganisaties). Vanaf 2020 begon ROOD zich echter steeds onafhankelijker op te stellen in haar relatie tot de SP. De belangrijkste bezigheden van ROOD zijn het voeren van actie en het scholen van de leden.

Actievoeren is voor ROOD het meest geschikte middel voor deze maatschappijverandering. Daarom blijft ROOD over het algemeen ver van debatten. Het werkt dan ook niet vaak samen met andere politieke jongerenorganisaties.

2.

Prominente (ex-)leden

3.

Historische ontwikkeling

Tijdens het SP-congres van 1999 voerden jongeren binnen de SP actie voor een eigen politieke jongerenorganisatie. Tot dan toe waren er wel verschillende actiegroepen voor jongeren binnen de SP (De Vonk en J-Team, met het latere SP-Kamerlid Ewout Irrgang i als bekendste oud-lid), maar geen echte eigen organisatie. De partij stemde in met het voorstel. Toch zou het nog tot 2003 duren voordat ROOD een zelfstandige vereniging werd. De eerste voorzitter van ROOD was Driek van Vugt i, ook Eerste Kamerlid namens de SP.

Afscheiding van de SP

Op 26 juni 2021 verbrak de SP de banden met jongerenorganisatie ROOD. Dit kwam als volgt tot stand.

In juni 2020 ontstond er een conflict tussen de SP en ROOD toen ROOD op een algemene ledenvergadering een motie tegen regeringsdeelname aannam, terwijl SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen i regeringsdeelname op dat moment niet uitsloot. In het najaar van 2020 werd de nieuw gekozen jongerenvoorzitter Olaf Kemerink geroyeerd, omdat hij aangesloten was bij het Communistisch Platform.

Vervolgens werden zes radicale jongeren vanwege hun betrokkenheid bij dit Platform en het verwante Marxistisch platform uit de partij gezet en werd de subsidie stopgezet. Dit zette de verhouding tussen ROOD en SP verder op scherp. Het partijbestuur sprak vervolgens van "geradicaliseerde zolderkamercommunisten" en de jongeren beschuldigden het partijbestuur van de SP van "Stasi-praktijken".

Uiteindelijk besloot de SP op de partijraad van 26 juni 2021 tot een definitieve breuk met de jongerentak vanwege de onoverbrugbare meningsverschillen over de communistische koers van diverse jongeren. ROOD gaat sindsdien verder als zelfstandige jongerenorganisatie.

4.

Gegevens

Naam

ROOD, Socialistische jongeren

Moederpartij

SP (t/m 2021)

Opgericht

20 juni 2003

Afgesplitst

26 juni 2021

Ledenblad

Code ROOD

Internet

www.roodjongeren.nl

Email

info@roodjongeren.nl

 

Meer over