31354 NL - wetsvoorstel
Aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 februari 2008 ingediend door de minister van Economische Zaken, Van der Hoeven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen omtrent economische activiteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en van overheidsbedrijven teneinde zoveel mogelijk gelijke concurrentieverhoudingen te scheppen tussen enerzijds deze organisaties en ondernemingen en anderzijds andere aanbieders van goederen of diensten.

Dit wetsvoorstel staat informeel bekend als: Wet markt en overheid.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden 20 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(71 stuks)

2 25 februari 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST115670
Koninklijke boodschap
publicatie: 29 februari 2008
 
2 25 februari 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST115671
Voorstel van wet
publicatie: 29 februari 2008
 
2 25 februari 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST115672
Memorie van toelichting
publicatie: 29 februari 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.