31362 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Duyvendak tot Beperking emissies kolencentrales

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27 februari 2008 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Duyvendak (GL) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Van der Lee (GL) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter beperking van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales wenselijk is de in de Wet belastingen op milieugrondslag opgenomen regeling van de kolenbelasting te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(26 stuks)

2 27 februari 2008, geleidende brief, nr. 1     KST115666
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)
publicatie: 29 februari 2008
 
2 27 februari 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST115667
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)
publicatie: 29 februari 2008
 
2 27 februari 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST115668
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)
publicatie: 29 februari 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.