31393 NL - wetsvoorstel
Afschaffen van het raadplegend burgemeestersreferendum

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 maart 2008 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst i, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het raadplegend referendum ten behoeve van de aanbeveling inzake de benoeming van de burgemeester af te schaffen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het raadplegend burgemeestersreferendum

2.

Documenten

(11 stuks)

2 20 maart 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST116813
Koninklijke boodschap
publicatie: 31 maart 2008
 
2 20 maart 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST116814
Voorstel van wet
publicatie: 31 maart 2008
 
2 20 maart 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST116815
Memorie van toelichting
publicatie: 31 maart 2008
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.