31575 NL - wetsvoorstel
Inning van partneralimentatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3 september 2008 ingediend door de minister van Justitie, Hirsch Ballin i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen gemachtigd kan worden om tegen betaling van kosten de invordering van een bij rechterlijke uitspraak vastgestelde uitkering tot levensonderhoud ten behoeve van een echtgenoot of geregistreerd partner op zich te nemen en dat in verband daarmee Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen wijziging behoeven.

1.

Volledige titel

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(33 stuks)

2 3 september 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST121949
Koninklijke boodschap
publicatie: 11 september 2008
 
2 3 september 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST121950
Voorstel van wet
publicatie: 11 september 2008
 
2 3 september 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST121952
Memorie van toelichting
publicatie: 11 september 2008
 
2 10 september 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST121902
Voorstel van wet
 
2 10 september 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST121903
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.