31890 NL - wetsvoorstel
Aanpassing van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 maart 2009 ingediend door de minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het recht op kinderbijslag en nabestaandenuitkering te beoordelen in samenhang met het behalen van een startkwalificatie zoals voorgeschreven in de Leerplichtwet 1969 van het kind en dat het wenselijk is uit oogpunt van vereenvoudiging en verduidelijking de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet op een aantal onderdelen aan te passen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(43 stuks)

2 13 maart 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST128986
Koninklijke boodschap
publicatie: 23 maart 2009
 
2 13 maart 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST128985
Voorstel van wet
publicatie: 23 maart 2009
 
2 13 maart 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST128987
Memorie van toelichting
publicatie: 23 maart 2009
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.