Europees waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke ordening (ESPON)

Deze organisatie had als missie regionale gelijkheid te ondersteunen. Dit deed ESPON door middel van onderzoek waarmee zij aan beleidsmakers informatie verstrekte over de verschillende regio's in Europa.

ESPON bestond sinds 2002 en werd voor 75 procent gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling i. De rest van de financiering kwam van de lidstaten.

Er waren vijf specifieke doelstellingen die de leidraad vormen voor de implementatie van het ESPON 2020-programma:

  • het vergroten van regionale bewijzen door toegepast onderzoek en analyses
  • het verbeteren van kennisoverdracht naar de aandeelhouders en Europese fondsen
  • het verbeteren van regionale observatie en middelen voor regionale analyses
  • het verbeteren van het bereik en het begrip van regionaal bewijs
  • het versoepelen, meer efficiënt en effectief maken van implementatieregelingen en programma-assistentie

Het ESPON 2020-programma paste binnen de Europa 2020-strategie i van de Europese Unie. Die strategie was gericht op slimme en duurzame groei, met inachtnemening van regionale en stedelijke diversiteit.

Meer informatie