Europees waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke ordening (ESPON)

Deze organisatie heeft als missie regionale gelijkheid te ondersteunen. Dit doet ESPON door middel van onderzoek waarmee zij aan beleidsmakers informatie verstrekt over de verschillende regio's in Europa.

ESPON bestaat sinds 2002 en wordt voor 75 procent gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling i. De rest van de financiering komt van de lidstaten.

Er zijn vijf specifieke doelstellingen die de leidraad vormen voor de implementatie van het ESPON 2020-programma:

  • het vergroten van regionale bewijzen door toegepast onderzoek en analyses
  • het verbeteren van kennisoverdracht naar de aandeelhouders en Europese fondsen
  • het verbeteren van regionale observatie en middelen voor regionale analyses
  • het verbeteren van het bereik en het begrip van regionaal bewijs
  • het versoepelen, meer efficiënt en effectief maken van implementatieregelingen en programma-assistentie

Het ESPON 2020-programma past binnen de Europa 2020-strategie i van de Europese Unie. Die strategie is gericht op slimme en duurzame groei, met inachtnemening van regionale en stedelijke diversiteit.

Meer informatie