COM(1986)146 EU - Richtlijn
Coordinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van omroepactiviteiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD INZAKE DE COORDINATIE VAN BEPAALDE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN IN DE LID-STATEN INZAKE DE UITOEFENING VAN OMROEPACTIVITEITEN

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE ON THE COORDINATION OF CERTAIN PROVISIONS LAID DOWN BY LAW, REGULATION OR ADMINISTRATIVE ACTION IN MEMBER STATES CONCERNING THE PURSUIT OF BROADCASTING ACTIVITIES
 
Rechtsinstrument Richtlijn
COM-nummer i COM(1986)146
Extra COM-nummers COM(1988)154; COM(1989)247
Celex-nummer i 51986PC0146

2.

Key dates

Document 06-06-1986
Online publicatie 06-06-1986
Besluit 03-10-1989; Richtlijn 1989/552
Bekendmaking in Publicatieblad i 17-10-1989; Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,PB L 298 p. 23-30,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.