COM(1988)729 EU - Richtlijn
Coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN TWEEDE RICHTLIJN VAN DE RAAD TOT COORDINATIE VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET DIRECTE LEVENSVERZEKERINGSBEDRIJF, TOT VASTSTELLING VAN BEPALINGEN TER BEVORDERING VAN DE DAADWERKELIJKE UITOEFENING VAN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN EN HOUDENDE WIJZIGING VAN RICHTLIJN 79/267/EEG

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A SECOND COUNCIL DIRECTIVE ON THE COORDINATION OF LAWS, REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS RELATING TO DIRECT LIFE ASSURANCE, LAYING DOWN PROVISIONS TO FACILITATE THE EFFECTIVE EXERCISE OF FREEDOM TO PROVIDE SERVICES AND AMENDING DIRECTIVE 79/267/EEC
 
Rechtsinstrument Richtlijn
COM-nummer i COM(1988)729
Extra COM-nummers COM(1990)46; COM(1990)305; COM(1990)541
Celex-nummer i 51988PC0729

2.

Key dates

Document 02-01-1989
Online publicatie 02-01-1989
Besluit 08-11-1990; Richtlijn 1990/619
Bekendmaking in Publicatieblad i 29-11-1990; PB L 330 p. 50-NaN,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.