COM(1990)322 - Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

COM(1990)322 EUe - Richtlijn
Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN ( EEG ) VAN DE RAAD BETREFFENDE ONEERLIJKE BEDINGEN IN CONSUMENTENOVEREENKOMSTEN

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE ON UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTS
 
Rechtsinstrument Richtlijn
COM-nummer i COM(1990)322
Extra COM-nummers COM(1992)66; SEC(1992)1944; COM(1993)11
Celex-nummer i 51990PC0322

2.

Key dates

Document 03-09-1990
Online publicatie 03-09-1990
Besluit 05-04-1993; Richtlijn 1993/13
Bekendmaking in Publicatieblad i 21-04-1993; Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002,OJ L 95, 21.4.1993,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.