COM(1993)209 - Verblijfsrecht voor studenten - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

COM(1993)209 EUe - Richtlijn
Verblijfsrecht voor studenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD inzake het verblijfsrecht voor studenten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the right of residence for students
 
Rechtsinstrument Richtlijn
COM-nummer i COM(1993)209 NLEN
Extra COM-nummers COM(1993)209
Celex-nummer i 51993PC0209

2.

Key dates

Document 14-05-1993
Online publicatie 14-05-1993
Besluit 29-10-1993; Richtlijn 1993/96
Bekendmaking in Publicatieblad i 18-12-1993; Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002,PB L 317 p. 59-60,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.