Richtlijn 2002/77 - Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten - EU monitor

EU monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn is op 17†september†2002 gepubliceerd, is op 7†oktober†2002 in werking getreden en moest uiterlijk op 24†juli†2003 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten

officiŽle Engelstalige titel

Commission Directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2002/77
Celex-nummer†i 32002L0077

3.

Key dates

Document 16-09-2002
Bekendmaking in Publicatieblad 17-09-2002; Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 08 Volume 002,OJ L 249, 17.9.2002,Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 08 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002
Inwerkingtreding 07-10-2002; in werking datum publicatie + 20 zie art 11
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 24-07-2003

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32002L0077

Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 249 van 17/09/2002 blz. 0021 - 0026

Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie

van 16 september 2002

betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 86, lid 3,


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.