Nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening 1798/2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de btw - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 26 augustus 2016
kalender

1.

Stand van zaken

De verordening is op 25 november 2004 in werking getreden.

2.

Kengegevens

3.

Tekst

4.

Procedure

datum besluit 29-10-2004
datum inwerkingtreding i 25-11-2004
datum einde geldigheid 20-02-2012

5.

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: BTW, administratieve samenwerking, belastingfraude, doorgeven van informatie, intergouvernementele samenwerking (EU), interne markt.

6.

Betrokkenen

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen


Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.