COM(2009)396 EU - Verordening
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1890/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan uit onder meer Vietnam

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1890/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan van oorsprong uit onder meer Vietnam

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1890/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating, inter alia, in Vietnam
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i COM(2009)396 NLEN
Extra COM-nummers COM(2009)396
Celex-nummer i 52009PC0396

2.

Key dates

Document 27-07-2009
Online publicatie 27-07-2009
Besluit 17-08-2009; Verordening 2009/768

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.