C(2008)424 - Gedragscode voor verantwoord nanowetenschappelijk en nanotechnologisch onderzoek - EU monitor

EU monitor
Zondag 5 juli 2020
kalender

C(2008)424 EUe - Aanbeveling
Gedragscode voor verantwoord nanowetenschappelijk en nanotechnologisch onderzoek

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Aanbeveling i is opgesteld door het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD) i van de Europese Commissie en op 7 februari 2008 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling van de Commissie van 7 februari 2008 betreffende een Gedragscode voor verantwoord nanowetenschappelijk en nanotechnologisch onderzoek (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 424)

officiële Engelstalige titel

Commission Recommendation of 7 February 2008 on a code of conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research (notified under document number C(2008) 424)
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i C(2008)424
Celex-nummer i 32008H0345

2.

Key dates

Document 07-02-2008
Online publicatie 07-02-2008

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.