32402 NL - wetsvoorstel
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 juni 2010 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van zorg en de positie van cliënten in de zorg te versterken door regels te stellen ter bevordering van een effectieve behandeling van klachten door of vanwege zorgaanbieders en een met waarborgen omklede en onafhankelijke behandeling van geschillen tussen zorgaanbieders en cliënten.

Dit voorstel was tot de derde nota van wijziging d.d. 16 april 2013 geheten: Wet cliëntenrechten zorg.

1.

Volledige titel

Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en 26 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(213 stuks)

2 14 juni 2010, koninklijke boodschap, nr. 1     KST324021
Koninklijke boodschap
 
2 14 juni 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST324022
Voorstel van wet
 
2 14 juni 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST324023
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.