Bosblog: solidair en verantwoordelijk

Met dank overgenomen van W.J. (Wouter) Bos i, gepubliceerd op vrijdag 16 oktober 2009.

'Ik leid de Partij van de ARBEID. Dat betekent dat het een essentieel onderdeel van mijn politieke overtuiging is dat werk -arbeid- belangrijk is voor mensen. Omdat je beter economisch zelfstandig kunt zijn dan van een uitkering afhankelijk. Omdat je er zelfrespect aan ontleent. Omdat je je talenten erdoor ontwikkelt. En omdat het ons in staat stelt tal van essentiële voorzieningen solidair te financieren omdat er gewerkt wordt, belasting wordt afgedragen en overheidsuitgaven worden mogelijk gemaakt. Van goede zorg tot hoogstaand onderwijs, van veilige straten tot fatsoenlijke uitkeringen.

Vijftig jaar geleden werd door de sociaaldemocraten Drees en Suurhoff de AOW-wet gemaakt en werd de pensioenleeftijd op 65 gezet. Toen al waren zij zich er van bewust dat die leeftijd omhoog zou kunnen als we langer zouden leven. Inmiddels zijn we een halve eeuw verder. We leven langer, we zijn op oudere leeftijd gezonder, de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd. En dus kunnen we best langer werken dan vijfitg jaar geleden de norm was. En dat is nodig want met steeds minder jongeren en steeds meer ouderen moeten we ook van iedereen die dat kan, vragen langer te werken. Zodat we ook als mijn kinderen opgroeien nog voldoende onderwijzers, verpleegkundigen en politie-agenten hebben.

Natuurlijk vragen we niet van iedereen langer door te werken. Als je je er niet op hebt kunnen voorbereiden omdat je al bijna aan je pensioengerechtigde leeftijd zit, blijft alles het zelfde. Als je heel lang doorwerkt, kun je kiezen om je AOW al op je 65e te krijgen. En als je vroeg verslijt in een zwaar beroep, hou je langer recht op een fatsoenlijke uitkering. Zo doen we dat. Solidair en Verantwoordelijk.'