COM(2007)425 EU - Besluit
Ondertekening van de overnameovereenkomst met Bosnië en Herzegovina

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision concerning the signing of the Agreement between the European Community and Bosnia and Herzegovina on readmission
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2007)425 NLEN
Extra COM-nummers COM(2007)425
Celex-nummer i 52007PC0425(01)

2.

Key dates

Document 27-07-2007
Online publicatie 27-07-2007
Besluit 18-09-2007

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.