32220 NL - wetsvoorstel
Rechtstreekse betaling van vergoedingen aan Kamerleden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 2009 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is zeker te stellen dat aanspraken op vergoedingen aan leden van de Tweede en de Eerste Kamer niet overdraagbaar zijn aan derden en dat daartoe de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers gewijzigd moeten worden.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(17 stuks)

2 24 november 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST137700
Koninklijke boodschap
publicatie: 30 november 2009
 
2 24 november 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST137701
Voorstel van wet
publicatie: 30 november 2009
 
2 24 november 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST137702
Memorie van toelichting
publicatie: 30 november 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.