COM(2008)309 EU - Besluit
Standpunt in de Associatieraad EG-Jordanië wat betreft de opstelling van een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven voor de producten in bijlage IV bij de Associatieovereenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad die is opgericht bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, wat betreft de opstelling van een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven voor de producten in bijlage IV bij de Associatieovereenkomst

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on the position to be adopted by the Community within the Association Council established by the Euro-Mediterranean agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, with regard to the establishment of a tariff dismantling schedule for products appearing in Annex IV to the Association Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2008)309 NLEN
Extra COM-nummers COM(2008)309
Celex-nummer i 52008PC0309

2.

Key dates

Document 21-05-2008
Online publicatie 21-05-2008
Besluit 07-10-2008; C2009/010/04;52008PC0309

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.