32221 NL - wetsvoorstel
Rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politici (niet-Kamerleden)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 2009 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is zeker te stellen dat aanspraken op vergoedingen aan politieke ambtsdragers niet overdraagbaar zijn aan derden en dat daartoe een aantal wetten gewijzigd moet worden.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 24 november 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST137704
Koninklijke boodschap
publicatie: 30 november 2009
 
2 24 november 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST137705
Voorstel van wet
publicatie: 30 november 2009
 
2 24 november 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST137706
Memorie van toelichting
publicatie: 30 november 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.