Stork-directeur is onverantwoordelijk bezig

Met dank overgenomen van P. (Paul) Ulenbelt i, gepubliceerd op donderdag 19 maart 2009.

Met verbazing lazen wij het interview met Stork-man Vollebregt (Financieel Dagblad, 7 maart 2009). Hierin maant Vollebregt de overheid tot anticyclische investeringen. Volgens zijn analyse, een analyse die wij delen, is het noodzakelijk dat er alles wordt gedaan aan behoud van werkgelegenheid.

Sharon Gesthuizen en Paul Ulenbelt zijn Tweede Kamerlid voor de SP en respectievelijk woordvoerders Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het doet ons deugd dat het Stork goed gaat. Het bedrijf is belangrijk voor de Nederlandse

werkgelegenheid, innovatie en omvang van de economie. Vollebregt pleit terecht voor beleid dat oog heeft voor de lange termijn. Wil Nederland sterker uit deze crisis komen, dan moet er geïnvesteerd worden: in groei op de langere termijn.

Wij begrijpen echter niet dat ondanks Vollebregts pleidooi Stork zelf 'anticiperend op mindere tijden' de bij uitstek procyclische maatregel heeft genomen honderden mensen zonder vast contract de laan uit te sturen.

Als alle bedrijven in Nederland dat doen dan is het hek van de dam. Bij Stork is het des te

onbegrijpelijker omdat er sprake is van een uitstekende positie en vooruitzichten.

Wij vinden het dan ook onacceptabel dat Vollebregt pleit voor overheidsinvesteringen die de werkgelegenheid op peil houden maar niet zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

Bedrijfsleven, burgers en politiek maken zich kwaad over het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel onder bankiers. We verwachten van banken verantwoord gedrag dat de crisis niet onnodig verdiept. De kracht die nodig is om uit de crisis te raken is niet op te brengen door overheid, banken of burgers alleen.

Ook bedrijven vertegenwoordigen een schakel in de ketting. We roepen Stork op hiernaar te handelen; om te voorkomen dat Vollebregt zelf de zwakste schakel blijkt te zijn.

Dit artikel verscheen op 19 maart 2009 in het Financieel Dagblad