PVV-Kamerlid: “Desnoods ga ik zelf voor die dijk liggen!”

Met dank overgenomen van R. (Richard) de Mos i, gepubliceerd op donderdag 3 december 2009.

Vandaag vindt in de Kamer het zoveelste debat plaats over het ontpolderingsdrama in Zeeland.

De Partij voor de Vrijheid is tegen elke vorm van ontpoldering en zal tot het uiterste gaan om deze ridicule milieumaatregel aan te vechten.

“De eindrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde spreekt van een voldoende bij de beoordeling van de manier waarop natuurcompensatie in de Westerschelde is ingevuld. Dit houdt in dat de verdieping van de Westerschelde en het ontpolderen van onder andere De Hedwigepolder los van elkaar gezien kunnen worden. Daarom moet het Kabinet afzien van ontpolderen en de Zeeuwse boeren daar gewoon met rust laten. Desnoods ga ik zelf voor die dijk liggen, als toch besloten wordt deze door te prikken”, aldus PVV-Kamerlid De Mos.