CO2-opslag: Je reinste kolder!

Met dank overgenomen van R. (Richard) de Mos i, gepubliceerd op maandag 23 november 2009.

Op de website De Dagelijkse Standaard beschrijft Richard de Mos de mogelijke gevolgen van het opslaan van CO2 onder een woonwijk in Barendrecht.

CO2-opslag: Je reinste kolder!

Afgelopen donderdag heb ik in de Tweede Kamer het debat gevoerd over het opslaan van CO2 onder een woonwijk in Barendrecht.

Gemeente, Provinciale Staten en bewoners, niemand wil CO2-opslag in de lege aardgasvelden onder het Zuid-Hollandse dorp. Toch hebben de ministers Cramer en Van der Hoeven in al hun wijsheid besloten om de opslag van deze atmosferische meststof er doorheen te drukken. Waarschijnlijk om goede sier te maken bij de Europese vrienden. Want heeft Nederland niet als braafste jongetje van de klas de EU toegezegd om twee van de twaalf EU-experimenten te faciliteren?

Het weerwoord van minister Van der Hoeven was niet alleen veelzeggend, maar ook buitengewoon arrogant. “Ik deel uw argumentatie niet”, was het botte antwoord van de minister op mijn vraag in de tweede termijn waarom zij inhoudelijk niet inging op vier overwegingen om niet aan CO2-opslag te beginnen.

Carbon Capture and Storage, CCS, zoals het opslaan van CO2 onder de grond zo mooi heet, heeft vele redenen om er definitief van af te zien. Als eerste reden kunnen wij noemen de steeds groter wordende twijfel in de wetenschap over het feit of CO2 wel een meetbaar opwarmend effect op ons klimaat heeft. De menselijke uitstoot bedraagt slechts 4% van het totaal, de overige 96% neemt de natuur zelf voor haar rekening. De aarde koelt al een decennium af en daarnaast is er geen correlatie tussen CO2 en temperatuur. In het verleden zijn er tijdvlakken geweest met veel CO2 in de lucht en lage temperaturen en tijdvlakken met weinig CO2 in de lucht en hogere temperaturen. Met deze reden vervalt dus de hele motivatie om CO2 op te slaan in de lucht om klimaatverandering tegen te gaan.

Maar er zijn andere redenen. Zo leidt een verhoogde concentratie CO2 tot veel betere groei van planten inclusief landbouwgewassen. Goed nieuws in het kader van het dreigende voedseltekort zou je zeggen. We willen in ons land alles doen om energie te besparen. Weten we dan niet dat het afvangen van CO2 zoveel energie kost, dat we aanzienlijk minder energie overhouden voor bijvoorbeeld de stroomvoorziening? Weer een reden dus om af te zien van het experiment in Barendrecht. Maar de minister zag nog steeds geen reden om te reageren.

Ook de reden, die de hele bevolking van Barendrecht in de greep houdt, namelijk het feit dat CCS gevaarlijk kan zijn, laat de minister ook volledig koud. “CCS is veilig”, zo stelt zij stellig. Dat zeiden ze ook over de Titanic, toen die in april 1912 uitvoer. We weten hoe dat is afgelopen. CCS is wel degelijk gevaarlijk. Bij ontsnapping van grote hoeveelheden CO2 kunnen mensen stikken. Niet omdat CO2 een gifstof is, het is puur plantenvoedsel, maar omdat een ineens vrijkomende CO2-bel de levensnoodzakelijke zuurstof tijdelijk kan verdringen. In Kameroen stierven in 1986 als gevolg van het vrijkomen van zo’n CO2-bel 1700 mensen. CO2-opslag is dus niet alleen je reinste kolder, het is nog gevaarlijke kolder ook!

Bron: De Dagelijkse Standaard.