PVV: Winst maken met groene tech is zorgelijk - Interview

Met dank overgenomen van R. (Richard) de Mos i, gepubliceerd op donderdag 17 december 2009.

Richard de Mos heeft namens de PVV de portefeuilles ‘Verkeer en Waterstaat’ en ‘Milieu’ in zijn zak. Op het moment beleeft hij drukke tijden door Cop15. ‘Als wij regeren, werken we aan het milieu.’

U bent sinds gisteren in Kopenhagen en gaat de klimaattop bezoeken. Wat voor waarde heeft deze top voor u en de PVV?

Het volk heeft het recht te weten waar hun zuur verdiende belastinggeld naartoe gaat. In het klimaatbeleid gaan miljarden euro’s aan belastinggeld om, terwijl niet tastbaar is dat die miljarden ook daadwerkelijk het klimaat beïnvloeden.

De kans dat we water naar de zee dragen met dit beleid is levensgroot aanwezig en dat terwijl mensen in bejaardenhuizen vereenzamen en te maken hebben met doorligwonden.

U wijst op de partijwebsite op Climate Gate: wetenschappers hebben gegoocheld met klimaatgegevens, het zogenaamde klimaatprobleem is een farce. Moet de Nederlandse burger überhaupt nog stil staan bij het klimaat?

We hebben altijd te maken met klimaat. Dat het klimaat steeds andere vormen aanneemt, daarover geen misverstand, maar of de nietige mens invloed heeft op het klimaat, is nog steeds niet bewezen. Let wel: alle toekomstvoorspellingen gaan uit van computermodellen, terwijl over de rol van de zon en wolken nog zeer weinig bekend is.

Bovendien zijn er wetenschappers die stellen dat de zonneactiviteit aan het afnemen is, waardoor de temperatuur op aarde waarschijnlijk 1,5 tot twee graden zal afkoelen. Toen de dino’s hier op deze aardbodem rondliepen bestond Nederland nog niet eens. Ons land was de bodem van een tropische zee met koraalriffen en al.

‘Verander de dingen die je kunt veranderen! Hou het tastbaar. Zoals die drama’s in de zorg.’

Ondanks het feit dat de Industriële Revolutie nog ver voor ons lag en de massale menselijke uitstoot van CO2 derhalve nicht im frage was, lag de zeespiegel tientallen meters hoger dan nu het geval is. Klimaatalarmisten beweren dat de zon een beperkte invloed heeft en dat alle ellende te wijten is aan de menselijke CO2-uitstoot. Ik zou zeggen, zet Koperen Ko een dagje uit, dan zullen we zien wat er gebeuren gaat. Bovendien: de menselijke CO2 uitstoot bedraagt 4% van het geheel. De rest is natuurlijk; vulkanen en moerassen. Gaan we daar straks ook een blauwe belastingenvelop naartoe sturen?

Wat zou voor de PVV de ideale uitkomst zijn van de klimaattop?

De ideale uitkomst is dat er helemaal geen akkoord komt en dat wij eens ‘Back to Basic’ gaan en beseffen dat wij nietige mensen nauwelijks invloed hebben op het klimaat en dat wij als mensheid niet steeds op zoek moeten naar een dreigende ramp. Zo hadden we het in de jaren ‘70 nog over een dreigende nieuwe IJstijd, werden kinderen in de jaren ‘80 bang gemaakt voor zure regen en zouden wij in de jaren ‘90 als gevolg van een gat in de ozonlaag allemaal wegschroeien. Miljarden zijn verloren, maar over de dreigende rampen hoor je niemand meer. Verander de dingen die je kunt veranderen! Hou het tastbaar. Zoals die drama’s in de zorg.

Ruud Koornstra, CEO van Tendris, geeft in de Nieuwe Revu hoog op van Wilders (slim en een echte strateeg) en waardeert het feit dat de PVV zich in Nederland wil losmaken van een systeem. Maar één ding zegt hij wel: “Als de PVV het vonkje van duurzaamheid snapt, wordt het lachen. Ik wil met Wilders in één ruimte zitten en hem helemaal gek maken over duurzaamheid.” Is de PVV gevoelig voor zulke ondernemers?

De PVV is een brede volksbeweging en wil altijd met iedereen in gesprek.

Wat vindt de PVV eigenlijk ervan dat steeds meer bedrijven een verdienmodel creëren rondom groene technologie?

Zorgelijk. Het is uiteindelijk de consument die door eenzijdige berichtgeving in het ootje wordt genomen.

Een scenario: De PVV mag gaan regeren in Nederland, en u krijgt in ieder geval de portefeuille over milieubeleid. Wat zou uw politiek worden?

De PVV zal direct een onderscheid maken tussen klimaat- en milieubeleid. Milieu heeft te maken met lucht- en waterverontreiniging, waar de mens wel degelijk invloed op kan hebben. Klimaatbeleid is geheel in handen van Moeder Natuur. Sinds het begin van de jaren ‘90 is de milieuvervuiling grotendeels verdwenen in Europa en Amerika.

Je bent wellicht bekend met de Kuznets Curve? Groeiende welvaart leidt tot groeiende aandacht voor natuur en milieu. En laat het nu heel goed gaan met het milieu. Een klein overzicht van de laatste jaren: schonere rivieren, de terugkeer van de ooievaar, de lepelaar, de zeearend, herstel van de zeehondenpopulatie, van de dassenpopulatie, schonere lucht, er is in Nederland viermaal zoveel bos als in 1700 en er komt steeds meer natuur in steden. In januari berichtte het KNMI nog dat het aantal mistdagen in Nederland is gehalveerd, omdat de luchtvervuiling de afgelopen decennia zo sterk is gedaald.

‘Onder de PVV zullen steden zo groen als Central Park in New York zijn’

Tastbare milieuproblemen, zoals de drijvende plastic afvalberg in de oceaan, zullen door ons opgelost worden, maar wij gaan niet op een onverantwoorde wijze miljarden aan belastingcenten uitgeven aan iets waarvan binnen de wetenschappelijke wereld grote twijfels bestaan. Bedrijven die zich schuldig maken aan illegale lozingen in de natuur zullen door ons keihard aangepakt en bestraft worden. Steden zullen als Central Park in New York groen zijn, waar werken, wonen en recreëren hand in hand zullen gaan.

En ja, aan Nederland subsidieland komt subiet een einde! We hebben niets tegen bijvoorbeeld windmolens, zolang die draaien op wind en niet op subsidie.

Bron: Idealize.nl